Promo Kit

Penyedia perkhidmatan yang berdaftar di Servispro.my boleh mengunakan promo kit yang disediakan. Anda sama sekali dilarang untuk mengubah mana-mana bahagian ataupun dari segi mana-mana aspek pada logo, slogan dan apa-apa cap dagang. Mana-mana logo, slogan dan cap dagang adalah hak Servispro Network.
Servispro.my logo
View on Servispro.my
150px X 44px
<a href="/YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS">
<img src="https://www.servispro.my/images/logo/1024x300_copy.png" alt="View on Servispro.my" style="width:150px;">
</a>

 

*gantikan 'YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS" dengan alamat page Servispro anda.

Featured logo
Featured Service Provider on Servispro.my
150px X 64px
<a href="/YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS">
<img src="https://www.servispro.my/images/logo/featureON-03-150dpi-03.png" alt="Featured Service Provider on Servispro.my" style="width:150px;">
</a>

 

*gantikan 'YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS" dengan alamat page Servispro anda.

<a href="/YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS">
<img src="https://www.servispro.my/images/logo/700x150_white_copy.png" alt="View on Servispro.my" style="width:150px;">
</a>

 

*gantikan 'YOUR_SERVISPRO_PAGE_ADDRESS" dengan alamat page Servispro anda.

Servispro.my logo (white)
View on Servispro.my
150px X 32px